Wednesday, April 1, 2009

Manalanging Walang-Humpay


Manalanging walang-humpay

Hindi mapapasubalian ang kahalagahan ng panalangin sa buhay ng isang kumikilala sa Panginoon. Ito ang susi ng tagumpay sa lahat ng gagawin ng Kanyang mga anak. Mula pa kay Abraham, Jacob at Isaac, kay Moses, kay David at Solomon, kay Joseph at kay Daniel, hanggang kay Peter at Paul, makikita natin at mababasa ang tagumpay na kanilang natamo dahil sa panalangin. Namalas nila at naranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay dahil sila’y nanalangin.

Maging ang Panginoong Hesus ay itinuro at ipinakita sa atin ang kahalagahan ng panalangin. Madalas natin siyang makikita na nananalangin - sa madaling-araw, sa gitna ng kanyang pagtuturo, at sa pagsapit ng gabi, patuloy siyang nananalangin.

Batid Niya na ito’y ating kailangan. Kung kaya’t Kanyang mariing itinuro na laging manalangin.

"Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak." (Matthew 26:41)

Ito ang kapangyarihang nasasaatin na dapat gamitin upang di mahulog sa pain ng kalaban at tuluyang magkasala. Ito ang ating sandata upang puksain ang mga palaso at gawa ng kadiliman. Kapag nanalangin na ang kanyang mga anak, alumpihit ang kalaban at di alam ang gagawin na para bagang sinisilihan ang puwet at kakaripas na lamang ng takbo.

Resist the devil, and he will flee from you. (James 4:7) Resist him with our prayer.

Ang panalangin ay katiyakan din na makakamit ang anu man ating hilingin. Katiyakang tutugunin ng Diyos ang ating mga kailangan. Pagkat ito ang ipinangako ng Diyos sa atin.

Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.” (Mark 11:24)

Ikaw ba’y nakararanas ng pangugulo ng kalaban? Manalangin at ika’y magwawagi.

Ikaw ba’y nanghihina sa pananampalataya at ang tukso’y di matakasan? Manalangin at ika’y palalakasin at makatitiyak ng tagumpay.

Ikaw ba’y may mabigat na suliranin at pangangailangan? Tuliro at di alam ang gagawin? Manalangin at iyong kakamtin ang Kanyang katugunan at ang kapayapaan ang iyong marararansan.

Ikaw ba’y natatakot, nag-aalala, at labis na balisa? Manalangin at ika’y makakasumpong ng kapahingahan at kapanatagan sa puso’t isipan.

Manalangin, manalangin, manalangin. Ito ang ating kailangan. Ito ang susi ng tagumpay.

Manalanging walang humpay (1 Thess. 5:17)

Isang pagbubulay-bulay.

No comments: