Friday, February 27, 2009

DBD-EP 13th Anniversary Celebration


Papuri sa Diyos na kataas-taasan sa tagumpay ng pagdiriwang ng 13th Anniversary ng DBD-Agape, Eastern Province, KSA. Ito’y ginanap sa Bulwagan ng DBD-Pag-ibig (Dammam) nitong Biyernes, 27 February. Ito ang kauna-unahang pagdiriwang ng dbd-Eastern Province mula ng ito’y matatag noong taong 1995.

Full force ang attendance mula sa dalawang sentro ng dbd-Eastern Province – ang dbd-Kanlungan sa Alkhobar, at dbd-Pag-ibig sa Dammam. Isang napakagandang tanawin na pagmasdan ang mga kapatiran na nagsasama-sama’t nagkakaisa sa pagpupuri, pagsamba at pasasalamat sa Dakilang Lumikha.

Ang Gawain ay pinangunahan ni kChito bilang Presider, at ng dbd-Pag-ibig Music Ministry sa Praise & Worship, habang Si kBobet naman ang nag-lead sa Opening Prayer

Ang Mensahe ng Panginoon ay inihatid naman ni kJunB na may pamagat na “Be Equipped for the Great Harvest” na siya ring theme ng dbd-Eastern Province sa taong 2009.

Nagkaroon din ng paglalahad ng kasaysayan ng dbd-Eastern Province sa labin-tatlong taong lumipas, mula ng taong 1995 hanggang sa taong 2008 na isinalaysay ni kRogel habang ipinapakita ang iba’t ibang larawang kuha, na isinaayos naman ni Ate Gee.

Ang iba pang bahagi ng pagdiriwang ay ang parade of banners, kung saan ipinakita ang kauna-unahang banners na kinonsepto para sa dbd-Kanlungan at dbd-Pag-ibig. Kasama rin itinaas ang banner ng kabuuang dbd-Agape Eastern Province, KSA. Ang Dedication ng Pastoral Council, Presentation of Local Council ng dbd-Pag-ibig at dbd-Kanlungan, Presentation of Plans of dbd-agape, Eastern Province for 2009, and the congregational recitation ng Statement of Faith.

Ang selebrasyon ay mas lalo pang pinatingkad ng mga masasarap na lutuing inihanda na siyang pinagsalu-saluhan ng mga kapatiran sa isang lunch fellowship.

Ang lahat ay sadyang pinagpala Niya ng araw na iyon.

Muli, salamat sa Diyos sa Kanyang katapatan.

Sa Kanya lamang ang papuri!

Wednesday, February 25, 2009

Alam Ko Na!


"Whether he is a sinner or not, I don't know. But one thing I do know. I was blind but now I see!" - John 9:25

Kung hahanapan daw natin ng kasagutan ang lahat ng mga nagaganap sa ating paligid, maging ito ma’y sa personal na buhay o sa mga nakikita natin sa iba – tiyak na marami tayong itatanong. Marahil ang maririnig lagi sa ating labi ay “bakit?”

Bakit ganito ang buhay, parang layf?” Animo’y rollercoaster. Minsa’y nasa itaas, minsa’y nasa ibaba.

Bakit yung mga mahihirap ay lalo pa yatang naghihirap, at ang mga mayaman ay siyang lalong yumayaman at nananagana?”

Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, sa akin pa nangyari ang ganito?” Sabi mo pa nga “Bakit ako pa?” (na minsan ng naging titulo ng ating Pagbubulay-bulay)

Eh bakit nga di ikaw, aber…aber....” ang sagot ko naman.

Bakit? Why o why? Maraming tanong ang buhay. Maraming tanong kaysa sagot.

Naalala ko nung ako’y isang paslit at musmos pa lamang, marami akong tanong. Halos lahat ay gusto ko na may kasagutan. Madalas akong nagtatanong ng “bakit?” Kaya nga’t ang tawag nila sa akin noon ay “si Bakit”. Buti na lang hindi naging “si Tagpi” o kaya’y “si Bantay”.

“Bakit?” Why o why? Papaano? Sino? Saan? – mga sunod-sunod na tanong. Mga katanungang naranasan din ng bulag na lalaking pinagaling ng Panginoon na mababasa natin sa John 9:1-34. Pinag-tulungan siyang tanungin ng mga Pariseo kung sino at sa paanong paraan siya ay nagkaroon muli ng paningin, dahil batid nila na siya’y ipinanganak ng bulag na.

At sa kadahilanang walang maapuhap na isasagot ang lalaking ito sa mga nangungulit sa kanya, at marahil siya’y nakukulitan na rin sa mga kumukulit sa kaniya, nabigkas na lamang niya ang katagang “di ko alam!”

Hindi ko po alam…” Subalit, “isang bagay ang alam ko, dati akong bulag, ngunit ngayo’y nakakakita na.” (John 9:25) Yan ang alam ko!

May mga bagay marahil sa ating buhay na di natin lubos na maunawaan kung bakit nagaganap. Mga bagay na hinahayaan Niyang mangyari at ating maranasan. Mga bagay na di malirip ng payak nating kaisipan. Hindi natin alam kung bakit, subalit isang bagay ang alam na alam natin - Na Siya'y laging may mabuting layunin para sa atin.
Wika Niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you," declares the LORD, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future."

Di natin alam kung bakit na bagama't tayo'y dating nasa putikan at pusali, subalit ngayo’y sa pamamagitan Niya, ay iniahon at binigyan ng bagong bihis, ng isang kasuutang puting-puti, busilak at dalisay.

Sabi Niya sa Kanyang Salita sa Isaiah 1:18 "Though your sins are like scarlet,they shall be as white as snow;though they are red as crimson,they shall be like wool."

Dati'y di natin alam ng lubos kung bakit. Marami tayong tanong. Subalit ngayo'y hindi na - pagkat batid na natin siya. Alam na natin kung bakit.

Alam ko na!” - yan na ngayon ang iyong sambit.
Isang pagbubulay-bulay.

Sunday, February 22, 2009

Sinturong Pangkaligtasan (Always Buckled Up)

Pagbubulay-bulay Araw Araw

Mga binibini, ginang at ginoo, ilang sandali po lamang tayo ay lalapag na sa paliparan ng Ninoy Aquino International Airport. Mangyari lamang po na panatilihing nakasuot ang sinturong-pangkaligtasan habang hindi pa lubos na nakatigil ang ating sasakyan” – ang paalalang aking naulinigan at nagpabalikwas sa akin mula sa upuan. “Narito na pala ulet ako sa Pilipinas” ang aking naibulalas.

Maririnig ang ganitong paalala kapag papalapag na ang eroplano sa paliparan di lamang sa NAIA kungdi maging sa iba’t ipang paliparan ng mundo. Ito’y upang matiyak ang kaligtasan ng pasahero pagkat minsa’y sa labis na pagkasabik ay agad itong tatayo, kukunin ang gamit at akmang lilisanin ang eroplano bagama’t wala pang pahintulot na ibinibigay ang piloto dahil di pa lubos na nakatigil ang eroplano sa himpilan nito.

Ang paggamit ng sinturong pangkaligtasan ay isang mahalagang gamit na makapagliligtas sa tao sakaling may sakunang maganap kapag tayo’y nakasakay di lamang sa eroplano kungdi maging sa mga sasakyang tulad ng kotse o jeepney. Kaya nga’t ang paggamit nito ang siyang sinisikap ipatupad ng mga nasa awtoridad. At ang pagsunod dito ay siya namang dapat gawin ng mga kinauukulan.

Sa buhay espirituwal, mayroon ding tinatawag na sinturong pangkaligtasan na dapat lagi nating gamit at suot. Ito’y ating mababasa sa Epeso 6:14 na ganito ang sabi “Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist.”

Ito’y bahagi ng talatang nagbabanggit patungkol sa ‘baluti ng Diyos” na dapat daw nating suutin bilang mga lingkod at sundalo ng Panginoon upang magtagumpay laban sa palaso ng kalaban at maligtas sa anu mang hirap at sakit na mararanasan sakaling palaso'y tumama sa atin. (Ephesians 6:11-17).

Dapat daw suot natin lagi ang sinturon. Sabi nga sa poster na aking nakita’t nabasa, “Always buckled up”.

Buckled up with the truth of God’s Words. Pagka’t ang Salita Niya ang magliligtas sa atin sa mga pain ng kalaban. Ang katotohanan ng Kanyang mga Salita ang magliligtas sa atin sa mga di kanais-nais na bagay o pangyayaring maaaring maganap kungdi tayo nakasinturon ng katotohanan o di tayo lubusang tumatalima sa sinasabi ng Kanyang mga Salita.

Suot mo ba ang sinturong pangkaligtasan? Nagnanais ka ba ng buhay na matagumpay? Ng kapayapaan at hindi ng kaguluhan, galak at di ng pighati, ng kasaganahan at kalakasan.

Remember this “Always buckled up!”

Isuot mo ang sinturon ng pangkaligtasan.

Live the truth of His Words. Don't just be a hearer (or reader), but be a doer of God's Words.

Isang Pagbubulay-bulay.

Friday, February 6, 2009

DBB Leaders Conference - 2009Purihin ang Diyos! Matagumpay na naisagawa ang taunang Leaders Conference ng Day by Day Christian Ministries kung saan ang mga delegates ay nagmula pa sa iba't-ibang daughter churches and satellites ng DBD sa Pilipinas and abroad. It is a privilege na ang inyong lingkod ay naging kabahagi nitong 3rd Leaders Conference na ginanap sa Graceland Resort, Tayabas, Quezon from 03-05 February 2009.
Narito ang ilan sa mga photos ng nasabing conference. Saka na lang yung mga kwentos at iba pang mga kaganapan. Hinabol ko lamang ito para sa kaalaman ng mga kapatiran natin sa DBD diyan sa KSA.
See you soon!
kJun