Friday, February 6, 2009

DBB Leaders Conference - 2009Purihin ang Diyos! Matagumpay na naisagawa ang taunang Leaders Conference ng Day by Day Christian Ministries kung saan ang mga delegates ay nagmula pa sa iba't-ibang daughter churches and satellites ng DBD sa Pilipinas and abroad. It is a privilege na ang inyong lingkod ay naging kabahagi nitong 3rd Leaders Conference na ginanap sa Graceland Resort, Tayabas, Quezon from 03-05 February 2009.
Narito ang ilan sa mga photos ng nasabing conference. Saka na lang yung mga kwentos at iba pang mga kaganapan. Hinabol ko lamang ito para sa kaalaman ng mga kapatiran natin sa DBD diyan sa KSA.
See you soon!
kJun

No comments: