Sunday, February 28, 2010

Isa Pa Nga


Mula sa Panulat ni Max Bringula

Then the word of the LORD came to Jonah a second time.” – Jonah 3:1

Maraming pangyayari sa buhay ni Jonah ang sumasalamin ng buhay ng isang Kristiyano. Tulad ng pagsuway at panunumbalik sa Diyos matapos makaranas ng pagtutuwid at palo. Ito ang naganap kay Jonah. Matapos na siya’y sumuway at maranasang lunukin ng malaking isda, muli siyang binigyan ng isa pang pagkakataon ng Diyos upang tumalima sa Kanyang iniuutos.

Then the word of the LORD came to Jonah a second time.” Muli siyang iniluwa ng isda sa pampang upang sa pagkakataong iyon ay tupdin na ang iniuutos ng Diyos sa kanya.

Isa pa nga”, isang pagkakataon pa. Ito’y sapagkat ang Diyos ay mabuti at tapat na laging nagbibigay ng pagkakataon sa lahat na manumbalik sa Kaniya. Not just once, but many times over. He is not just the God of a second chance, of third chance, fourth chance, but a God that always gives chances to all. Oportunidad na makapanumbalik sa Kaniya. Oportunidad na makatalima sa Kanyang iniuutos.

Isa pa nga” yan ang tiyak na dalangin ni Jonah nang siya’y nasa loob ng tiyan ng isda. Isa pang pagkakataon. At siya’y di naman binigo ng Diyos. God gave him a second chance. A chance to do His will and a chance to obey His commands.

How about us? Ilang pagkakataon na kaya ang binigay ng Diyos sa atin upang tumalima sa Kanyang iniuutos? Subalit di pa rin tayo matuto-tuto. Tulad ng awit ni Gary V., lagi na lamang awit natin ay “Di Na Natuto”.

Huwag tayong mawili sa pagsabi ng “Isa pa nga”, pagkat ang Diyos bagamat Siya’y mabuti at tapat, ay Diyos na nagtutuwid sa mga anak Niyang pasaway. Nais ba nating maranasan pa ang lunukin ng isda tulad ni Jonah? Baka higit pa riyan ang mangyari sa atin kung di tayo tatalima agad sa Kanyang utos at magpapa-petek-petek pa dahil katuwiran nati’y pwede namang magsabi ng “Isa pa nga”. Isa pang pagkakataon.

Kung magkakagayon, baka hindi isang pagkakataon ang ibigay sa atin, kungdi isang matinding hambalos at hagupit.

Gusto mo ba yon?

Kapatid, kaibigan... kung gayon, tayo'y tumalima na sa Kaniyang iniuutos.

Monday, February 1, 2010

Sa Loob ng Tiyan ng Isda


Mula sa Panulat ni Max Bringula

"But the LORD provided a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish three days and three nights." - Jonah 1:17

Sa mga kasama natin na ang hilig ay kumain, sasang-ayon sila na ang pinakamasarap na bahagi ng bangus, ano pa man ang luto rito - inihaw, paksiw o sinigang, ay yung tiyan. Naroroon sabi nila ang pinaka-taba kung kaya't masarap siya. Ito ang laging nauunang maubos at natitira lagi ang buntot.

Marahil ngangasab-ngasab ka pa pagkatapos kumain dahil ang pobreng isda ay nasa iyong tiyan na.

Subalit baligtarin natin ang pangyayari. Ano kaya't ikaw naman ang nasa loob ng tiyan ng isda at siya naman ang ngangasab-ngasab pagkatapos na ika'y kanyang kainin at lunukin?

Ganito po kasi ang nangyari kay Jonah. Siya'y nilunok ng buong-buo ng malaking isda pagkatapos na siya'y itapon sa karagatan sanhi na rin ng pagsuway sa utos ng Diyos.

Bagama't di isdang bangus ang lumunok kay Jonah, masarap kaya ang pakiramdam ng nasa loob ng tiyan ng isda? Siguradong sagot ninyo ay "hindi!"

Tumpak. Pagkat ganito ang naranasan ni Jonah. Halos itakwil niya ang panahong iyon na siya ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda. Tatlong araw at gabi na siya ay naroroon. Nakaririmarim ang paligid. Nakakasulasok ang amoy.

Sa gayong kalagayan, napagtanto-tanto niya ang pagkakasala't pagsuway sa iniuutos ng Diyos. Doon ay nabatid Niya na may Diyos na banal na nagpaparusa sa maling gawi subalit nagmamahal pa rin ng labis sa mga tulad niya.

Hindi niloob ng Diyos na siya'y lunukin ng dagat at doo'y tuluyang mamatay. Bagkus nagpadala Siya ng malaking isda upang siya'y sagipin. Bagama't di kanais-nais ang mapapunta sa loob ng tiyan ng isda, dulot naman niyon ay kaligtasan.

Ganito ang minsa'y nagaganap sa atin. Tayo'y napapapunta sa loob ng tiyan ng isda. Mga pangyayari sa ating buhay na ang dulot ay dusa't paghihinagpis, mga paghihirap at sakit ng katawan at kalooban. Subalit yun pala'y niloob ng Diyos upang tayo'y gisingin at mapanumbalik ang dating matuwid na pamumuhay.

Subalit iibigin pa ba natin na lunukin ng malaking isda para tayo'y magising at matauhan?

Kung gayon, tumalima na sa Kanyang utos. Huwag ng magpakalayo-layo pa't tumakas. Sumunod na upang huwag maranasang mapapunta sa loob ng tiyan ng isda.

Kapatid, kaibigan... nanaisin mo ba na mapapunta sa loob ng tiyan ng isda?

Isang pagbubulay-bulay.