Sunday, October 5, 2008

Leader That Builds - isang di malilimutang karanasan

Isang di malilimutang karanasan ang katatapos na Day by Day Summer Break na ginanap sa Jeddah nitong nakaraang Eid Holidays, mula October 01 hanggang October 03.
Ito'y isang bi-annual event kung saan nagkakatipon-tipon ang mga pamunuan ng Day by Day Christian Ministries mula sa tatlong rehiyon ng Saudi Arabia.
Matatandaan na ang huling conference ay ginanap noong 2006 kung saan ito'y idinaos sa Riyadh. Samantala, naghahanda naman ang Eastern Region sa susunod na conference kung saan tiyak na ito naman ang magho-host.

At tulad ng nakasaad sa theme nito na "Leaders that Build", marami ang nabuo sa tatlong araw na pagtitipong iyon.
Dito nabuo ang isang matibay na pagsasamahan bilang iisang pamilya ng Diyos sa DBD kung saan makikita ang pagtutulungan, pagmamahalan, pagbibigayan at pagpapatawaran.
Dito nabuo ang isang uri ng pagkakaibigan bilang magkakapatid kay Kristo na handang magbigay para sa kapakanan ng iba, magparaya para sa ikabubuti ng kasama, at umunawa sa pagkukulang ng kapwa.
Dito nabuo ang isang matatag na pananampalataya sa dakilang Diyos na lumikha, ang pagtalima sa kalooban Niya, at paghayo sa panibagong hamon sa paglilingkod sa Kaniya.

Salamat... salamat...

Salamat sa mga kapatid nating nakasama sa Jeddah at sa Riyadh. Salamat sa inyong maalab na pagsalubong at kaaya-ayang pag-aasikaso habang kami'y nasa Jeddah, gayundin sa Riyadh.

Salamat sa pamunuan ng dbd-Kanluran at ng dbd-Sentral.

Mula sa mga kapatid nyo sa dbd-Silangan.

Papuri ay sa Kanya lamang!

1 comment:

Anonymous said...

bro pwede ba malaman san church nyo sa jeddah at kung sino pwede ko contackin thanks po and GOD Bless us all