Saturday, July 3, 2010

Ang Diyos na Tunay at Wala ng Iba

Sa panulat ni Max Bringula

"You shall have no other gods before Me." - Exodus 20:3

Iisa lamang ang Diyos na may likha ng langit at lupa, na nagbigay sa atin ng buhay at patuloy na nagdurugtung nito araw-araw. Isang tunay na Diyos na dapat purihin at sambahan, paglingkuran at alayan ng ating panaho't kalakasan. "You shall have no other gods before me" (Exodus 20:3) Ito ang unang utos.

May iba ka pa bang diyos na pinupuri't sinasamba? Ito man ay tao, bagay, pera, katanyagan at kapangyarihan, o maging ng sarili na minamahal mo ng higt kaysa sa tunay na Diyos. May umaagaw ba ng iyong atensiyon at oras sa halip na sa Kanya mo ituon? May binibigyan ka ba ng higit na prayoridad kaysa ang unahin ang kalooban at Kanyang nais? May sinusunod ka ba ng higit kaysa ang tumalima sa Kanyang mga utos? May iba pa bang diyos na nakaluklok sa trono ng iyong puso?

Siyasatin natin ang sarili. Baka may iba na tayong diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Ang utos Niya, "wala kang magiging ibang diyos, maliban sa Akin".

Siya lamang ang tunay na Diyos at wala ng iba.

Isang Pagbubulay-bulay.

No comments: