Sunday, June 6, 2010

Araw-Araw, Gabi-Gabi


Ni Max Bringula

"But his delight is in the law of the LORD, and on his law he meditates day and night." – Psalms 1:2

Maraming bagay ang pinagkaka-abalahan ng tao. Mga bagay na umaagaw ng kanyang panahon at atensiyon upang di magawa ang mas mahalaga at mainam.

Ang araw ay ginagawang gabi at ang gabi na araw makamit lamang ang pinakamimithi o kaya’y magawa ang ninanais.

Wala namang masama rito kung dalisay ang pakay. Kung ang ibig ay masaganang buhay. Kung ang hangarin ay mabigyan ang pamilya ng magandang kinabukasan. Kung ang nais ay di na magtagal pa ang pananatili sa ibang bayan.

Subalit minsan nalilimutan natin na may mas mahalaga kaysa sa mga ito. At yan ay ang magbulay-bulay sa Salita ng Panginoon araw-araw, gabi-gabi.

Ilang oras kaya ang nagugugol natin sa panonood kaysa magbasa ng Bibliya? Gaano kaya katagal tayo makipag-chat o tumunganga sa Facebook kaysa makining ng Kanyang Salita? Yung isang oras nga lang na pakikinig ng Sermon kapag Biyernes o Linggo sa Pananambahan ay di pa matagalan, na parang sinisilihan ang puwet at di mapakali. Kung nasa kamay nga niya lamang ang tapusin ang Sermon ay siya niyang gagawin.

Pakatandaan, kung hangad nati’y buhay na masagana at may katagumpayan, limiin natin ang sinasabi ng Kanyang Salita sa Psalms 1:1-3 at sundin.

Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the LORD, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers.”

Sa halip na ang araw at gabi ay gugulin natin sa ibang mga bagay, tiyakin muna natin na tayo’y naglalaan din ng oras sa pagbubulay-bulay ng mga Salita Niya, araw-araw, gabi-gabi.

Suggested reading: Psalms 1

No comments: