Sunday, July 26, 2009

Multo!


Multo!
Sa panulat ni Max Bringula

When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. – Matthew 14:26

Takot ka ba sa multo?

Ka-lalaki mong tao, takot ka sa multo” ang narinig kong sabi ng tiya ko sa aking pinsan nang tumanggi itong pumunta sa ibaba ng bahay na mag-isa dahil may multo raw.

Kapag ako’y nagbabakasyon sa Quezon noong araw, madalas na napagkukuwentuhan naming magpi-pinsan ang tungkol sa mga multo at engkanto. Bilang isang Manilenyo, wiling-wili ako sa aking naririnig pagkat ang mga ganoong kuwento’y bibihirang maririnig mo sa Maynila – ang tungkol sa mga asuwang, kapre, tiyanak, manananggal at iba’t iba pang kuwento ng maligno.

Atapang na lalaki” ang pinsan kong iyong kapag nagkukuwento siya. Subalit animo’y bahag din pala ang buntot nang minsa’y nakakita raw siya ng multo sa ibaba ng kanilang bahay, kung kaya’t takot na na bababa roon na nag-iisa pag gabi.

Ikaw, takot ka rin ba sa multo?

Ako, hinde” ang pagmamalaking sabi ng aking kausap. “Wala namang talagang multo. Mga evil spirit lang yan” dagdag pa niya.

Bilang mga lingkod Niya na nananampalataya sa tunay na Diyos, hindi na nga dapat tayo natatakot sa multo, o sa mga evil spirits pagkat ang Espiritu na nasa atin ay mas higit na makapangyarihan sa espiritung nasa mundo. (1 John 4:4)

Hindi maitatanggi na maraming mga masasamang espiritung na nasa ating paligid na nag-iimpluwensiya sa tao na gumawa ng masama, at minsan lumilikha sa atin ng takot. Tulad ng nangyari sa mga disipulo ng Panginoon na mababasa natin sa Matthew 14:26. Siya’y napagkamalan nilang “multo” nang makita itong naglalakad sa tubig. Sila’y natakot at napasigaw ng “multo!”.

Huwag kayong matakot, ako ito” ang agad na sabi ng Panginoong Hesus sa kanila. Nang marinig nila ito, napawi ang kanilang takot.

Maraming mga “multo” sa buhay na ating kinatatakutan. Ito may masasamang espiritu mismo o mga bagay, tao o pangyayari na nagdudulot sa atin ng takot, pangamba at panghihina ng kalooban. Sa mga ganitong pagkakataon, ating pakinggan ang Kanyang tinuran, “Be of good cheer. It is I, do not be afraid.” (Matthew 14:27)

Huwag kang matakot. Ako ito” ang wika ng ating Panginoon.

Dahil kasama natin ang Diyos wala tayong dapat ikatakot, ikapangamba at ikapanghina ng loob. Pagkat higit tayong makapangyarihan sa kanila.

Anu-ano ang mga “multo” na iyong kinatatakutan?

Multo!” Yan pa rin ba ang isinisigaw mo?

Takot ako eh...” Yan pa rin ba ang nadarama mo?

Huwag kang matakot. Ako ito” ang wika ng ating Panginoon.

Pakatandaan natin ang sinabi sa Banal Niyang Salita sa 1 John 4:4 -

You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.”

Kung gayon, takot ka pa rin ba sa multo?

Isang Pagbubulay-bulay.

1 comment:

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/