Wednesday, December 1, 2010

Be a Blessing!


Akda ni Max Bringula

This is something that we all can do - ang maging pagpapala sa lahat ng taong ating nakakasama, nakakausap at nakikilala. Ang pagbabahagi ay di lang sa materyal, kungdi sa lahat ng bagay. A simple smile, a pat on the back, a minute call to say "hello", a text message saying "musta ka na" are all but ways of being a blessing.

It may seem so simple and costless as we think, but for those who receives them, they're more than all the riches of the world. Priceless and incomparable.
Similarly, sharing our material blessings is a noble act. It is a much help to those in need no matter how big or small the given thing is.

God blesses us that we may in turn be a blessing to others. He wants us to be a channel of His blessings. Ang mga pagpapalang ating natatanggap ay di dapat sarilinin bagkus ibahagi upang pagpapala Niya'y patuloy na dumaloy sa atin. Dahil kapag ito'y sinarili at maging tikom ang kamay sa pagbibigay, maaari itong bawiin o kaya'y mawalan ng saysay at di na mapakinabangan.

Tulad ng tubig sa ilog - habang ito'y dumadaloy, laging sariwa at malinis ang tubig nito at marami ang nakikinabang. Subalit sa oras na tumigil ang pagdaloy nito at maimbak na lamang sa kinalalagyan, durumi ito't mamamaho tulad ng baradong estero, at di na pakikinabangan pa.

Kung kaya't kung nais na pagpalain, kung nais na maranasan ang buhos ng Kanyang pagpapala, sikaping maging pagpapala rin sa iba.

Be a blessing! That alone is a blessing in itself.

2 comments:

Life Moto said...

salamat sa inspiration message kuya!

Anonymous said...

thank you for sharing this message.more blessings to come.pwde po bang i-share ito sa iba?
God always bless you and your ministry...