Tuesday, December 1, 2009

Ang Di Malirip Na Kapayapaan

Mula sa Panulat ni Max Bringula

"And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." - Philippians 4:7

Ang mga kaganapan sa ating paligid na karahasan at kaguluhan tulad ng karumal-dumal na “Maguindanao Massacre” at iba na ating napapanood sa telebisyon, napapakinggan sa radyo at nababasa sa mga peryodiko ay nakapagdudulot ng takot, ng agam-agam at kawalan ng kapayapaan sa marami.

Ang walang-katiyakan na sitwasyon ng bansa sanhi ng kawalan ng lideratong mapagkakatiwalaan ay nagbibigay din ng kaguluhimanan sa isipan ng marami at kaba sa ano mang mangyayari sa mga darating na araw lalo ngayong nalalapit na ang national election sa ating bayan.

Maging ang mga nasa labas ng bansa na naninirahan at nagtratrabaho ay may alinlangan din sa maaaring maganap. Aandap-andap sila’t nangangapa sa ano mang mangyayari.

Ito ang kalagayang nakita ng Panginoon sa puso ng tao kung kaya’t Kanyang winika “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. (Kung kaya’t) huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot.” (John 14:27)

Ito ang susi sa buhay na may kapayapaan. Ang kilalanin ang Tagapagbigay ng kapayapaan bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ito ang mag-iingat sa ating puso’t isipan upang hindi maguluhimanan sa mga kaganapan sa ating kapaligiran.
Kapatid, kaibigan… taglay mo na ba ang kapayapaang ito? O ikaw ay labis na naguguluhan? Hinahanap ang kasagutan sa marami mong katanungan. Balisa ang isipan at nababagabag ang puso.

Ang kapayapaang hinahanap ay matatagpuan lamang kay Kristo. Ito ang ibinabahagi ko sa inyo. Kilalanin mo Siya’t tanggapin bilang Panginoon at sariling Tagapagligtas, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso’t isipan sa pamamagitan ni Kristo Hesus.

Isang Pagbubulay-bulay.

1 comment:

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirade_uno_23@yahoo.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/