Sunday, May 13, 2012

INA, NANAY, MAMA, INANG, MOM, etc...


Iba’t iba ang tawag natin sa kanila. Nanay, Inay, Inang, Nanang, Mommy, Mama, Mamang, Ma, Mom, at marami pa.

Bawat isa ay may angking tawag ayon sa antas o estado sa buhay o sa kung ano ang nais niyang itawag sa minamahal na ina.

Maging ang mga sanggol na nagsisimula pa lamang magsalita ay nakasasambit na ng katagang katugma o ka-tunog ng salitang "Nanay" o "Mom", tulad ng "Na", "Ma" o "Ma-Ma".

Marami pa marahil ang maiisip nating itawag sa kanila at marami pang bagong termino ang susulpot sa mga darating na panahon, subalit wala pa ring makatutumbas at makapaghahayag alin man sa mga salitang ito ng dakilang pagmamahal na iniukol ng INA sa kanyang anak.

Kaya't sa espesyal na araw na ito, ating ipadama sa kanila ang ating pasasalamat at pagmamahal.

Atin silang bisitahin, pasyalan, tawagan, i-text, i-eMail, i-chat, at iba’t iba pang pamamaraang avaiable sa atin ngayon upang marinig nila at mabatid kung gaano sila kahalaga sa atin. Pagka’t kungdi natin gagawin ngayon ito, kailan pa? Bawat araw na lumilipas ay di na natin maibabalik pa.

Sa aking pinakamamahal na INA, "Happy Mother's Day" po. I love you, Nay... not just once, but every day of my life.

by Max Bringula Chavez

1 comment:

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
Contact Number: 09465046302
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/