Monday, March 7, 2011

Don't Give Up, But Grow


by Max Bringula

Many blessings come upon those who persevere and never give up. One who will endure the pains and sufferings that may come his way. That no matter what the situation and condition is he will never say “never again”.

May kasabihan nga tayo na ang taong agad sumusuko ay di nagwawagi, at ang nagwawagi ay di agad sumusuko. This is proven many times in our life. In fact, kung nasaan man tayo ngayon, kung ano man ang kinalalagyan natin sa buhay, ito’y bunga ng ating pagpapagal o di pagpapagal.

Kung tayo’y walang alam sabihin kungdi “ayaw ko na, suko na ko” kahit kaunting hirap pa lamang, papaano tayo uunlad at giginhawa? Kaya nga’t tingnan nyo kung sino ang umaasenso, di ba’t yaong bata pa lang ay nasanay na sa hirap?

Gayundin sa buhay espirituwal. Hindi dapat nanatiling bata sa pananampalataya. We must grow up. And growing up comes with pains. Pains that we need to endure to grow.

Ang isang halaman upang maging hitik sa bunga ay tinatapyasan, gayundin sa atin. Kailangan nating maranasan ang hirap, ang magtiis, upang tayo’y lumago at maging matatag sa ating pananampalataya.

Don’t give up, but grow.

Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord” – 1 Corinthians 15:58

No comments: